KAAP Creative Compass

Stijn Dickel studeerde filosofie (UGent) en mixed media (DKO). Na zijn studies werkte hij vier jaar samen met Jan Fabre als muzikant/performer voor de dansproductie Je Suis Sang. Naast verschillende andere theater- en dansproducties (fABULEUS, Sermoen, Campo, Hel’s Kitchen, Ben Benaouisse, …) vervoegde hij improvisatorische muzikale gelegenheidsensembles (Köhn, Hi Shi Wah Killers, Gerrit Valckenaers, ROOT…) en speelde hij drie jaar bij het muziekcollectief Kaboom Karavan van Bram Bosteels. Verder is Stijn artistiek leider van Aifoon vzw, een educatieve nomadische werkplek die de kunst van het luisteren centraal stelt. In 2014 kreeg Stijn een ontwikkelingsbeurs via de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet/Commissie Mengvorm) en spitste zich in zijn solo-werk toe op de relatie tussen Luisteren en beweging/bewogenheid. In het samentrekken van geluidskunst met performance heeft hij een bijzondere aandacht voor zowel het bewuste als het onbewuste luisteren. In het kader wat hij zelf luisterkunst noemt, werkte hij een luisterwandeling Watch Out! uit (in het kader van Atelier De Stad tijdens Dansand! 2014) en creëerde hij in Marrakesh het project rond AudioHacking (Trefpunt). In beide voorbeelden onderzocht hij hoe hij subliminaal het luisteren esthetisch kan beïnvloeden door te appelleren op het lichamelijke, het ruimtelijke en het geheugen binnen de luisterhouding van mensen. Binnen zijn residentie in Q-O2 (werkplaats voor experimentele muziek en klankkunst te Brussel) onderzocht hij samen met enkele dansers van Ultima Vez (Dansgezelschap van Wim Vandekeybus) de eerste stappen in Luistertrajecten. Luistertrajecten is gegroeid vanuit nieuwsgierigheid naar hoe mensen luisteren, meer bepaald hoe een ruimte auditief gescand wordt en lichamelijke beweeglijkheid gestuwd wordt door sonore bewogenheid.


Stijn Dickel tijdens Dansand!:
Picknick 'Tuinen van Stene'